សេវាផ្សេងទៀត

  • សេវាផ្ទេរ​ប្រាក់ - ក្នុង​ស្រុក
  • សេវាផ្ទេរ​ប្រាក់ - អន្តរជាតិ
  • មូលប្បទានប័ត្រ​ទេសចរ ​(​សម្រាប់តែ​អតិថិជន​របស់​​​ម៉ារ៉ូហាន់​ ធនាគារ​ជប៉ុន ​ប៉ុណ្ណោះ​)​។

ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​មាន​ចម្ងល់​ផ្សេងទៀត​សូម​ទំនាក់ទំនង​តាម​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ ០២៣​៩៩៩​០១០ ឬ​ ក៏​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​មក​យើងខ្ញុំ​តាមរយៈ​អាសយដ្ឋាន​ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ ឬ លោកអ្នក​អាច​ទៅ​ទីស្នាក់ការ​ យើងខ្ញុំ​ដែល​មាន​អាសយដ្ឋាន​អាគារ​លេខ ៨៣ មហាវិថី​ព្រះនរោត្តម រាជធានី​ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។